Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 12.11.2018 19:56:11 

Smilno kostol sv. Štefana Uhorského

Kňazi vo farnosti

image image created by Jaroslav Rondzik image

 

Menoslov zborovských duchovných od roku 1639 je  takýto: 

Juraj S o o s 1639 - 1642 

Stanislav K m e d o v s k ý 1642 - 1659 

Tomáš S t r a g e v i č 1659 - 1695 

Ladislav T o m a š k o v i č 1695 - 1712 

Andrej H o r v á t h 1712 - 1732

 Jozef H a r t h e l 1732 - 1749 

Jozef R o t h 1749 - 1753 

Ján S a l a m o n 1753 - 1754 

Ladislav M i š k o l c z i 1754 - 1755 

Žigmund H a l č i k 1755 - 1756 

Ján H o r v á t h 1756 - 1763 

Ján N a g y 1763 - 1768 

Ján L e v i c k ý 1768 - 1772

 Jozef R e m b e c z k y 1772 - 1808

 František S t a n k o v i č 1808 - 1852 

Tomáš K a p y 1852 - 1883 

Andrej K i s f a l u s s y 1883 - 1896 

Andrej M e r c z é n y i 1896 - 1899 

Jozef V a š k o 1899 - 1915 

Ján B e l i š 1915 - 1944

 Jozef Š e s t á k 1944 - 1971 

Jozef T a n d a r a 1971 - 1972 

Jozef J u h á s 1972 - 1987 

Kamil J a n k e c h 1981 - 1993 

Ján Š v e c - B a b o v 1993 – 2003

Peter Bučko  2003 -  2018

 

 

 

 

image 


 

 

 

TOPlist